نمایشگر یک مطلب

بیمارستان امام خمینی (ره) خمین به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۵۷ تاسیس و راه اندازی شده است

تعداد تخت مصوب این بیمارستان ۱۲۶ تخت می باشد.

تعداد پرسنل حدود ۳۰۰ نفر وشامل بخشهاوواحدهای ذیل می باشد:

اورژانس- داخلی- جراحی مردان-جراحی زنان- دیالیز- درمانگاه- ICU- CCU- آزمایشگاه- رادیولوژی –CTاسکن- MRI-اتاق عمل- داروخانه- پذیرش- فیزیوتراپی- انبارتدارکات- آشپزخانه وسلف سرویس واموراداری