نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

 

آدرس پستی: استان مرکزی- شهرستان خمین-ابتدای بلوار بهشتی- بیمارستان امام خمینی- ساختمان معاونت درمان- طبقه دوم- کتابخانه

تلفن تماس: 08646332211 داخلی 300

پست الکترونیک: lib.hospital@khomeinums.ac.ir