افزایش ۱۴ درصدی انجام CPR موفق در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین

افزایش ۱۴ درصدی انجام CPR موفق در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین

افزایش ۱۴ درصدی انجام CPR موفق در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین

۱۳,۹ درصد CPR انجام شده در شش ماه نخست سال جاری در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین نسبت به مشابه سال ۹۶ موفق بوده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) از افزایش ۱۴ درصدی عملیات احیاء قلبی ریوی انجام شده در شش ماه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه سال گذشته خبر داد و گفت:CPR  موفق در شش ماه سال قبل ۱,۴ درصد بوده که در سال جاری به ۱۵.۳ درصد رسیده است.

دکتر محمدرضا امیربیگلو به اهمیت جذب متخصصین طب اورژانس در این خصوص اشاره کرد و گفت : آموزش احیاء پیشرفته به پرسنل بیمارستان، آموزش احیاء به پرسنل فوریتهای پزشکی همراه با پرسنل بیمارستان  و مجهز کردن بخش اورژانس به وسایل پیشرفته شامل مانیتورها و الکتروشوک از مهمترین برنامه های انجام شده در این حوزه می باشد .

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) خمین آموزش همگانی CPR به همراهان بیماران را از مهمترین راه های کاهش CPR ناموفق عنوان کرد و افزود : احیاء قلبی ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و ریه انجام می شود که می توان با آموزش های مردمی از بروز برخی عوارض حمله های قلبی و ریوی جلوگیری کرد.

دکتر امیربیگلو در پایان خاطرنشان کرد:  هدف از برنامه ریزی ها  جهت اقدامات موثر افزایش سطح آگاهی پرسنل در رابطه با اهمیت CPR، نحوه صحیح انجام آن و تاثیر سرعت عمل در CPR و نجات جان بیمار می باشد که امیدواریم با اقداماتی که انجام شده تعداد بیشتری از بیماران ایست قلبی و  ریوی، احیاء شوند.