بهره برداری از طرح های دهه فجر بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

بهره برداری از طرح های دهه فجر بیمارستان امام خمینی (ره) خمین

3طرح بهداشتی و درمانی با حضور مسئولین در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین کلنگ زنی، افتتاح و به بهره برداری رسید.
بهره برداری از طرح های دهه فجر بیمارستان امام خمینی (ره) خمین
۳طرح بهداشتی و درمانی با حضور مسئولین در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین کلنگ زنی، افتتاح و به بهره برداری رسید.

۳طرح بهداشتی و درمانی با حضور مسئولین در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین کلنگ زنی، افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) خمین گفت: بهره برداری واحد رختشویخانه بیمارستان امام خمینی (ره) به مساحت۲۴۰ مترمربع و بازسازی آن بر اساس استانداردهای بهداشت و درمان یکی از این طرح ها بود که به بهره برداری رسید.
دکتر محمد رضا امیربیگلو در ادامه با اشاره به هزینه شدن چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جهت ساخت، بازسازی و تجهیز این واحد افزود : رختشویخانه جدید این بیمارستان برای اولین بار دارای فضای عفونی شویی مجزا شده که کلیه تاسیسات مکانیکی، برقی، معماری و فضابندی بر اساس شرایط استاندارد دارای سیستم تهویه ساخته شده است.

وی افزود : آغاز عملیات اجرایی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان با ۲۱ تخت شامل ۱۱ تخت سی سی یو و ۱۰ تخت آی سی یو و با همکاری یکی از خیراندیشان و ساختمان جدید بی خطر سازی زباله بیمارستانی خمین نیز یکی دیگر از این طرح ها بود که کلنگ زنی شد.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) با اشاره به کلنگ زنی بخش امحای زباله این بیمارستان گفت: این مجموعه در فضایی به وسعت ۱۲۰ مترمربع و با اعتبار سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ساخته می شود و مجهز به دستگاه امحای پسماند، محل جمع آوری ویژه مواد زاید شیمیایی و عفونی، پسماندهای شبه خانگی و سردخانه ای می شود.