نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۲ بخش دولتی

 ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 53 هزار ریال، پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص 61 هزار ریال، پزشکان فلوشیب 67 هزار و 500 ریال، پزشکان فوق تخصص و روان‌پزشکان 75 هزار ریال و پزشکان فوق تخصص روان‌پزشک 90 هزار ریال تعیین شد
سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30%) تعرفه‌های مصوب در جزء (الف) است.
بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 9100 ریال، ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 6500 ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 50000 ریال، ضریب تعرفه جراحی 88000 ریال، ضریب تعرفه دانپزشکی 2600 ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی 3500 ریال است.

به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1392، بیست و شش درصد (26%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1392، بیست درصد (20%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی هفده درصد (17%)، رادیولوژی سی درصد (30%)، اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (24%)، رادیوتراپی بیست و چهار درصد (24%)، سی تی اسکن پانزده درصد (15%) و MRI ده درصد(10%) نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392، در بخش بستری برای قسمت دولتی معادل 10 درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل 30 درصد تعیین می شود.

فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می شود، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.