دسترسی به UptoDate

دسترسی به UptoDate

دسترسی به UptoDate

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

به اطلاع می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate به آدرس www.utdo.ir از طریق IP دانشکده برقرار است.