دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

برگزارکننده: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمان برگزاری: 6 الی 8 تیر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 اردیبهشت 1397
مکان برگزاری: تبریز، هتل کایا لاله پارک

سایت همایش