نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره)

سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره)

دکتر  عباس شمسی

تحصیلات : پزشک عمومی