نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی و جشنواره غذاهای سالم در دوران بارداری

 

پنجشنبه 31 خرداد 1397 - ساعت 9 الی 13

 

سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین