نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست خدمات بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین

خدمات اورژانس خدمات سرپایی خدمات بستری
1- گچ گیری
2- بخیه
3- پانسمان
4- تزریقات
5- سرم تراپی
6- نوار قلب
1- NST
2- تست ورزش
3- آندوسکوپی
4- داروخانه
5- آزمایشگاه
6- رادیولوژی
7- سونوگرافی
8- سی تی اسکن
9- دیالیز
10- درمانگاه تخصصی
11- جراحی سرپایی
12-MRI
13-نوار مغز
14- اکو کاردیوگرافی
15- نوار مغز
1- جراحی عمومی
2- جراحی ارولوژی
3- جراحی زنان
4- داخلی
5- اطفال
6- دیالیز بستری
7- CCU
8- ICU
9 - زایشگاه
10- اتاق عمل
11- اورژانس
12- کلینیک تخصصی
13- کلینیک عمومی  ER