نحوه پذیرش در کلینیک بیمارستان

نحوه پذیرش در کلینیک بیمارستان

نحوه پذیرش در کلینیک بیمارستان

 

 

 

 

پذیرش در کلینیک بیمارستان به صورت مراجعه ی حضوری و از ساعت 7 صبح می باشد.

جهت اطمینان از حضور پزشک مورد نظر در کلینیک ، قبل از مراجعه ی حضوری با شماره تلفن 46332211 -  داخلی 259

تماس حاصل فرمایید.

 

                       

آدرس کوتاه :