نحوه پذیرش در کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

نحوه پذیرش در کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

خلاصه اطلاعیه شماره سه اینجا قرار می گیرد
نحوه پذیرش در کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

نحوه پذیرش در کلینیک تخصصی امام رضا (ع) به صورت حضوری میباشد و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر فعال میباشد 

تلفن های تماس :   46343652  -  46343653