نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با دهه کرامت؛ خادمان حرم امام رضا (ع) از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) خمین عیادت کردند

همزمان با دهه کرامت؛ خادمان حرم امام رضا (ع) از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) خمین عیادت کردند

همزمان با دهه کرامت؛ حضور خادمین امام رضا با پرچم متبرک حرم در بیمارستان امام خمینی(ره) خمین
همزمان با دهه کرامت؛ خادمان حرم امام رضا (ع) از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) خمین عیادت کردند

همزمان با دهه کرامت ، خدام بارگاه مطهر امام رضا (ع) با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره ) خمین از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و از بیماران عیادت کردند .

خدام بارگاه مطهر امام رضا (ع) در ابتدای ورودی به این بیمارستان مورد استقبال گرم ریاست و کارکنان قرار گرفتند 

خادمین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع) ، بیماران بستری در بیمارستان خمین را، با عطراهل بیت (ع) معطر کردند.