کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

محورهای کنگره :

۱.    پرستاری  مامایی و سلامت خانواده
۲.    سلامتی جنسی و باروری
۳.    سلامت روانی، اجتماعی و معنوی خانواده
۴.    بیماری، سرطان و سلامت خانواده
۵.    شبکه های مجازی و سلامت خانواده
۶.    بحران و سلامت خانواده
۷.    آموزش و ارتقاء سلامت خانواده
۸.    حقوق و اخلاق در سلامت خانواده

 

تاریخ برگزاری همایش : ۲۵ الی ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹
مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات : یکم بهمن ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

 

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

 

آدرس کوتاه :