راه اندازی دستگاه پیشرفته جراحی چشم در بیمارستان امام خمینی (ره)

راه اندازی دستگاه پیشرفته جراحی چشم در بیمارستان امام خمینی (ره)

راه اندازی دستگاه پیشرفته جراحی چشم در بیمارستان امام خمینی (ره)

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین  گفت: دستگاه پیشرفته جراحی چشم فیکو با هزینه بالغ بر ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال با ارز دولتی در بیمارستان امام خمینی (ره) خمین راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر مجتبی دیده دار گفت:  این دستگاه در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) خمین نصب و آماده پذیرش بیماران  می باشد که با راه اندازی این دستگاه دو روز در هفته عمل جراحی چشم انجام می شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین با اشاره به اینکه بخش چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) خمین با دو پزشک متخصص خدمات درمانی ، به مراجعه کنندگان ارائه می دهد گفت : دستگاه فیکو از مجهزترین و بروزترین دستگاه چشم‌ پزشکی می باشد که همه عمل‌های جراحی چشم به مدت دو روز در هفته توسط جراحان انجام می‌شود.

دکتر دیده دار اضافه کرد: در شرایط عادی ماهانه بیش از ۳۰۰ عمل جراحی در بیمارستان خمین انجام می‌شود که از این تعداد ۲۵ درصد آن عمل جراحی چشم است.

آدرس کوتاه :