نمایشگر یک مطلب

1.اطفال:دکتر شهرام فاضلیان- دکتر محسن نظری

2.ارتوپدی:دکتر امیر احمدی -دکتر احسان مختاری

3.اورولوژی:دکتر رضا خبازیان

4.بیهوشی:دکتر لاله بلادی- دکتر رامین روناسی

5.جراح:دکتر مجتبی کاشی-دکتر محمد نظری-دکتر عباس میرقادری

6.چشم چزشکی:دکتر علیرضا موسوی - دکتر اسماعیل رضائیان

7.زنان و زایمان:دکتر فاطمه عیسایی- دکتر سارا مستوفی زاده-دکتر سعیده عبادی زارع-دکتر مریم ذوالفقاری

8.غدد:دکتر سکینه مقدم  فوق تخصص غدد

9.گوارش:دکتر مسعود عطایی فوق تخصص گوارش

10.عفونی:دکتر رعنا خاتمی

11.روانپزشک:دکتر مهسا اولادی -دکتر رضا صفائی 

12.داخلی:دکتر امیر لاری پور-دکتر مژده طوسی-دکتر صفورا السادات حسینی

13.طب فیزیک:دکتر ساناز حمیدی پناه

14.رادیولوژی:دکتر صدیقه سالم کار-دکتر فلور فردوسی-دکتر غزاله حسن پور