تدارکات

نام و نام خانوادگی مسئولین تدارکات:

1.مهران رضایی      تحصیلات:لیسانس حسابداری

2.مهدی کاظمی   تحصیلات:دیپلم

3.مهدی رضایی    تحصیلات:لیسانس روابط عمومی

شماره تماس: 46332211 – داخلی:221

 

شرح وظایف:

- رسیدگی به اسناد فاکتورهای خریداری شده توسط کارپرداز

- نظارت بر اجناس خریداری شده توسط کارپرداز از نظر کمیته کیفیت ضمن مقایسه با اجناس مورد تقاضا

- تهیه و تنظیم اسناد

- انجام هرنوع کار دیگری که به شغل مربوط می باشد.