معرفی بیمارستان امام خمینی (ره)

بیمارستان امام خمینی (ره) خمین به مساحت 10000 مترمربع در سال 1357 تاسیس و راه اندازی شده است

تعداد تخت مصوب این بیمارستان 126 تخت می باشد.

تعداد پرسنل حدود 300 نفر وشامل بخشهاوواحدهای ذیل می باشد:

اورژانس- داخلی- جراحی مردان-جراحی زنان- دیالیز- درمانگاه- ICU- CCU- آزمایشگاه- رادیولوژی –CTاسکن- MRI-اتاق عمل- داروخانه- پذیرش- فیزیوتراپی- انبارتدارکات- آشپزخانه وسلف سرویس واموراداری