درباره ما

تاریخچه و معرفی کتابخانه

کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۷ با اختصاص فضا و امکانات اولیه در فضایی با مساحت 40 متر مربع در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین گشایش یافت. در حال حاضر این کتابخانه دارای حدود ۶۰۰ جلد کتاب فارسی و لاتین می باشد که در جهت پاسخگویی به نیاز دانشجویان و کارکنان بیمارستان و در حوزه های موضوعی علوم پایه پزشکی، پزشکی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و علوم آزمایشگاهی گردآوری شده است. نظام رده بندی این کتابخانه NLM می باشد و به صورت قفسه باز اداره می شود.

اهداف

  • پشتیبانی اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران.
  • گرد آوری، سازمان دهی و تامین دسترسی به منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی مورد نیاز کاربران و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت تسریع و تسهیل پاسخ گویی به نیاز مراجعان.
  • راهنمایی و آموزش کاربران جهت استفاده بهینه از منابع و پایگاه های اطلاعاتی.

 

چشم انداز

  • ارتقای سطح کمی و کیفی ساختمان، امکانات و تجهیزات کتابخانه منطبق با استانداردهای موجود، در جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران در بهترین سطح ممکن
  • بکار گیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.

جامعه استفاده کننده

  • اساتید و مربیان 
  • دانشجویان دانشکده
  • پزشکان و کارکنان بالینی
  • کارکنان بیمارستان

 

شابکا کتابخانه بیمارستان امام خمینی: IR-۲۰۳۰۵۰۰۰۴