نقشه سایت

روابط عمومی

سید محسن ابوالحسنی

مسئول دفتر و روابط عمومی

تحصیلات: لیسانس روابط عمومی_فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تماس: 08646341635 داخلی:209

شرح وظایف:

برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و جامعه .   

 ایفای نقش سخنگویی بیمارستان  به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به مردم .   

 ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان  با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .

نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور

تهیه نشریات تبلبغاتی وبولتن های داخلی.

برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی  ،کارکنان ومراجعین بیمارستان  با مسئولین .

دریافت عرایض و شکایات وارجاع آن به واحد های مربوطه

تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .

ارایه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم .

مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .

ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق .

انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان  .