منابع انسانی

مصطفی صمدی

شماره تماس: 46331217   داخلی:216

شرح وظایف :

 1.   برنامه ریزی و سرپرستی وانجام و پیگیری کلیه مکاتبات و نامه های ارجاعی از طریق مقام مافوق 
 2. صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات
 3. صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ت مربوط 
 4. انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت ، بازنشستگی ، فوت)پس از هماهنگی با مسئول مافوق
 5. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 6. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 7. انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تایمکس –تشکیل کارت مرخصی و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط و صدور حکم حقوقی و برقراری حقوق و مزایا.
 8. تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا و سایر گواهی های مربوطه.
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس برابر دستوراالعمل و آیین نامه های حضور و غیاب.
 10. پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند
 11.  لیست اضافه کار و ارجاع به امور مالی بیمارستان جهت پرداخت پس از تایید رئیس واحد.
 12. ثبت مرخصی پرسنل بصورت روزانه در سیستم و اعلام مانده مرخصی سالیانه پرسنل در پایان سال.
 13. شرکت در جلسات مختلف مربوط به واحد منابع انسانی.
 14. بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 15. نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
 16. پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس ، بن  غیر نقدی ، هدیه روز کارمند و بیمه تکمیلی،حق مهدکودک،حق مسکن و عیدی و.....
 17. برقراری حق اولاد،عائله مندی و اعمال مدرک تحصیلی پس از اخذ مجوز از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع.
 18. انجام ارزشیابی سالانه پرستل برابر دستورالعمل ابلاغی و فرایند اعلام شده از سوی رئیس اداره منابع انسانی دانشکده.
 19. انجام کمیته فنی مهندسی مشاغل جهت ارتقاء در رتبه شغلی پرسنل.                                                           
 20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق.