نمایشگر یک مطلب

نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)

 آشنایی با نحوه پذیرش بیماران

  •  سرعت در پذیرش بیمار از اهداف کیفی واحد پذیرش بیمارستان می باشد،لذا هرگونه زمان انتظار شما در این واحد برای هماهنگی با بخش، ثبت اطلاعات، احراز هویت و انجام پاره ای از اقدامات مرتبط با درمان شما می باشد.
  • در دست داشتن دستور بستری از پزشکان معالج (مطب خصوصی-درمانگاه بیمارستان )و یا پزشکان اورژانس.
  • همراه داشتن مدارک مربوط به اطلاعات هویتی بیمار شامل:کارت ملی و یا شناسنامه
  • تحویل تمامی مدارک بیمه ای شامل دفترچه بیمه ،بیمه مکمل و سایر معرفی نامه های بیمه ای(تاریخ اعتباروبرگ سفید داشته باشد) به پذیرش بستری .
  • ارائه اطلاعات صحیح و کامل مربوط به بیمار شامل :آدرس بیمار ، تلفن ثابت و همراه .
  • پرداخت ودیعه لازم : میزان مبالغی که پس از پذیرش بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.
  • اخذ رضایت درمان و عمل از پدر و یا قیم و یا نماینده قانونی بیمار در مواقعی که بیمار کمتر از ١٨ سال سن دارد.
  • اخذ رضایت عمل در اعمال جراحی مانند(کورتاژ.هیسترکتومی .بستن لوله و سیستوسل رکتوسل) از شوهر بیمار الزامی است.
  • لازم است اطلاعات مندرج در برگ پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل گردد.
  • جهت بستری شدن ،هماهنگی واحد پذیرش بستری با بخش های بستری الزامی است و در دست داشتن دستور بستری شرط کافی نیست

 بیمه های تکمیلی
مراجعینی که دارای بیمه تکمیلی می باشند در اسرع وقت جهت اخذ راهنمایی لازم به واحد ترخیص مراجعه فرمایند.

توجه مهم:
مراجعین محترم مرکز در صورت نداشتن دفترچه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و... نگران هزینه بستری بیمارخود نباشید. بعد از انجام مراحل پذیرش در اسرع وقت با دردست داشتن کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی بیمار به نمایندگی بیمه مراجعه و با دریافت دفترچه ایرانیان ۹۰% هزینه بیمار به عهده سازمان بیمه خدمات درمانی و ۱۰% هزینه به عهده بیمار خواهد بود. باتوجه به اینکه استفاده از دفترچه بیمه دیگران باعث ایجاد مشکلات قانونی برای ۱ – بیمار ۲ – صاحب دفترچه ۳ – مراجعات بعدی بیمار ۴ – دریافت شناسنامه برای نوزاد ۵ – انتقال به سایرمراکز و... می شود لذا جهت جلوگیری از مشکلات مذکور از دفترچه غیره به هیچ عنوان استفاده ننمائید.