نقشه سایت

کلینیک امام رضا(ع)

 

عباس صدیقی

مسئول کلینیک بیمارستان 

 

تلفن داخلی :259

 

شرح وظایف:

1.حضور به موقع در بخش

2.رعایت کامل شئونات اسلامی
3.تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) و نظارت بر عملکرد ایشان 
4.پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
5.پیگیری کارهای فنی و تعمیرات بخش.
6.توجه به نیازهای پزشکان و برقراری حسن تفاهم بین پزشکان حاضر در کلینیک
7.شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای پزشکان،کارکنان، بیماران و دادن پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
8.برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مراجعین و رضایت آنها و رسیدگی به شکایات احتمالی
9.نظر خواهی ماهانه کتبی از پزشکان و انتقال درخواست ها و مشکلات پزشکان به دفتر مدیریت 
10.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق"